Ажилд авах

1HB5Y-l8S_GxbEPuybjKog

Мэргэжлийн сайн зан үйл бол мэргэжлийн хүнд тавигдах бидний хамгийн үндсэн шаардлага юм.Мэргэжлийн ёс зүйн үндсэн зарчим бол хувийн ашиг сонирхлын үүднээс компанийн эрх ашгийг хохироохгүй байх явдал юм.

Албан тушаалын зэрэглэлээс үл хамааран хариуцлага гэдэг үг шиг хүнд байдаг.Өөртөө хариуцлагатай, нийгмийн өмнө хариуцлага хүлээхүйц жижиг, хариуцлагатай хүмүүс хэлсэн үг, үйлдлийнхээ үр дагаврыг анхаарч, хүсэл эрмэлзэлтэй, тэсвэрлэх чадвартай.Ажиллаж байгаа хүн бүр хариуцлагаа үүрч, компанийн барилга нь чулуулаг байх болно.